Takstblad 2021

Anlægsbidrag ved tilslutning til eksisterende forsyningsområde
Stikledningsdimension

Hovedanlæg


Stikledning

32 mm

6.500,00


7.000,00

40 mm

10.600,00


7.500,00

50 mm

15.900,00


8.000,00

63 mm

21.200,00


8.500,00

75 mm

26.500,00


9.000,00

Nye fremtidige forsyningsområder i landzone betales med  nedenstående anlægsbidrag:
Stikledningsdimension

Hovedanlæg

Forsyningsledning

Stikledning

32 mm

6.500,00

49.000,00

7.000,00

40 mm

10.600,00

49.000,00

7.500,00

50 mm

15.900,00

49.000,00

8.000,00

63 mm

21.200,00

49.000,00

8.500,00

75 mm

26.500,00

49.000,00

9.000,00

Driftsbidrag - Årlig vandafgift
Enfamilieshus med vandur


Årlig fast afgift pr. vandur

450,00 kr

Pris pr. kubikmeter vand

3,00 kr

Afgift til staten pr. kubikmeter vand

6,25 krSommerhus med vandur


Årlig fast afgift pr. vandur

450,00 kr

Pris pr. kubikmeter vand

3,00 kr

Afgift til staten pr. kubikmeter vand

6,25 krErhverv med vandur


Årlig fast afgift pr. vandur

450,00 kr

Pris pr. kubikmeter vand

3,00 kr

Afgift til staten pr. kubikmeter vand

6,25 krUbebygget grund

450,00

Flytteopgørelse

100,00

Genåbning af vandforsyning

1000,00 kr

Ekstraordinær aflæsning af vandur

200,00 kr

Alle takster er excl. moms